Večna ponavljanja, 2016 (57’)

Subversive Film screening programme

Večna ponavljanja su vežba u programiranju filmova. Umesto da kurira izbor celih filmova, ova vežba kurira izbor scena. Iako su scene montirane, srž vežbe je da se sagledaju ponavljajući obrasci u palestinskom filmu i filmu o Palestini. Odabrane scene se okupljaju jedna oko druge i formiraju sekvence. One to rade na osnovu ponavljajućih pojava, bilo da je to lokacija, politički diskurs, mizanscen, objekat itd. Od učionice, do militanta na otvorenom polju koji drži govor sa drvetom negde na vidiku, do snimaka kamerom iz ruke u tesnim uličicama izbegličkih kampova, do snimaka putovanja iz automobila koji se kreću ulicama, kontrolnim punktovima i pejzažom, scene su iščupane iz njihovog jako politizovanog filmskog konteksta, po formi i sadržaju. Kada se postavljaju u sekvence, one se prikazuju kako bi se posmatrala politička nadstrešnica pokretne slike koja je nastala u i oko Palestine tokom proteklih decenija.

Fragmenti su izvučeni iz brojnih filmova i video zapisa nastalih u poslednje četiri decenije o Palestini, prateći ponavljanja u delima militantnog filmskog stvaralaštva tokom palestinskog revolucionarnog perioda 1968-82, perioda nakon Osla i savremenijih filmova i video zapisa. U nastavku su naslovi filmova i njihovi autori iz kojih su izvučene scene ovog programa.

 • “Oppressed People Are Always Right” (Nils Vest, 1976, Denmark);
 • “Al-Fatah” (Luigi Perelli, 1970, Italy);
 • “L’Olivier” (Groupe Cinéma Vincennes, 1976, France);
 • “Palestine – RAF” (Almut Hielscher, Manfred Vosz and Hans-Jürgen Weber, 1971, West Germany);
 • “The Palestinians” (Johan van der Keuken, 1975, Netherlands);
 • “Palestine RE: (Video Test)” (Mahdi Fleifel, 2011, Denmark);
 • “The Long March Of Return” (Ugo Adilardi, Carlo Schelliono and Paolo Sornaga, 1970, Italy);
 • “The Red Army/PFLP: Declaration of World War” (Masao Adachi and Koji Wakamatsu, 1971, Japan);
 • “Palestine In The Eye” (Mustafa Abu Ali, 1977, PLO);
 • “They Do Not Exist” (Mustafa Abu Ali, 1974, PLO);
 • “Fertile Memory” (Michel Khleifi, 1980, Palestine, Belgium, West Germany, Netherlands); “Pasolini Pa* Palestine” (Ayreen Anastas, 2005, Palestine);
 • “Home Movies Gaza” (Basma Alsharif, 2013, Palestine, France)

Subversive Film je filmski istraživački i produkcijski kolektiv koji ima za cilj da baci novo svetlo na istorijska dela vezana za Palestinu i region, da stvori podršku za očuvanje filma i da istražuje arhivsku praksu. Njihovi dugoročni i tekući projekti istražuju ovo polje istorije filma, uključujući digitalna reizdanje prethodno zanemarenih filmova, kuriranje ciklusa projekcija retkih filmova, titlovanje ponovo otkrivenih filmova, produkciju publikacija i osmišljavanje drugih oblika intervencija. Osnovan 2011. godine, Subversive Film je smešten između Ramale i Brisela.

Rem Šileh prepliće istraživanje, pokretne slike, kustoski rad, montažu, arhiv i pisanje tekstova da bi preispitala oblike sećanja i kolektiviteta. Živi i radi između Brisela i Ramale. Na njenu praksu uticalo je dugo istraživanje militantne i revolucionarne prakse pokretnih slika u oslobodilačkim borbama i oko njih, naročito u Palestini, njenoj dijaspori i solidarnoj mreži. Članica je i ko-osnivačica kolektiva Subversive Film.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2021 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival