FLAPERKA, Salise Hughes, 3’55’’, SAD

Nakon razaranje u Prvom svetskom ratu došao je modernizam u punoj snazi, a s njim i moderna žena koja se šiša “na paž”, pleše uz džez i očekuje da bude nezavisna kao i muškarci.

Salise Hughes

digital, 3’55’’, 2020, SAD

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2021 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival