O nama

Alternative Film/Video festival


Alternative Film/Video festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima. Festival omogućava uvid u trenutno stanje novih filmskih i video tendencija u regionu i svetu. Osnivač festivala je Dom kulture “Studentski grad”, redakcija Akademski filmski centar.

Festival je prvi put održan 1982. godine pod nazivom Alternative Film sa proklamovanom namerom da se istraže dela koja se ne uklapaju u ustaljene kategorije i koja nisu u skladu sa dominantnim komercijalnim i estetskim trendovima. Izbor je obuhvatio različite primere alternativnog, avangardnog, eksperimentalnog, umetničkog, ličnog i radikalnog filma. Od 1985. godine festival je promenio ime u Alternative Film/Video i postao je jedan od prvih filmskih festivala u Evropi koji je u svojoj takmičarskoj selekciji prikazivao film i video. Na taj način je festival uspostavio i dalje istraživao odnos alternativne filmske/video produkcije i komercijalne/klasične kinematografije, ali i odnos između filmske i video estetike i produkcije. Prekinut 1990. godine, festival je obnovljen 2003. godine, prvo kao regionalni (bivši jugoslovenski) festival, a od 2006. godine kao međunarodni festival.

Pored takmičarskog i pratećih filmskih programa, festival se sastoji od dve multimedijalne izložbe, radionica i različitih javnih programa. Prateći diskusioni programi imaju za cilj formiranje referentnog okvira za kontekstualizaciju savremene alternativne i eksperimentalne kinematografije – to su Alternative Film/Video Istraživački forum (od 2012), kao i dve otvorene panel diskusije: jedna o temi festivala i druga sa članovima žirija o izboru festivala i nagrađenim radovima. Ove rasprave se transkribuju i objavljuju kao knjige od 2003. godine.

Specifičnost festivala od početka je u tome što filmove ne nagrađuje hijerarhijski – umesto toga, žiri bira nekoliko filmova za Listu značajnih ostvarenja festivala.

Editions / Izdanja


Alternative Film/Video 1982-1990 editions did not have thematic framework / bez tematskog okvira

Alternative Film/Video was in hiatus / nije održan u periodu 1991-2003.

Alternative Film/Video 2003: Between Squares / Između kvadrata

Alternative Film/Video 2004: State of Things / Stanje stvari

Alternative Film/Video 2005: Networks / Mreže

Alternative Film/Video 2006: Laboratory / Laboratorija

Alternative Film/Video 2007: Associations / Asocijacije

Alternative Film/Video 2008: Memory / Sećanje

Alternative Film/Video 2009: Found Footage

Alternative Film/Video 2010: The Cine-Club Era / Vreme kino-klubova

Alternative Film/Video 2011: Archives, Digitalization, Distribution of Alternative Films / Arhivi, digitalizacija i distribucija alternativnog filma

Alternative Film/Video 2012: Film After Film / Film posle filma

Alternative Film/Video 2013: Structural Film / Strukturalni film

Alternative Film/Video 2014: Experimental Film and Video Art / Eksperimentalni film i video-art

Alternative Film/Video 2015: Alternative Cinema in the Age of the Internet / Alternativni film u vreme interneta

Alternative Film/Video 2016: Art Movements / Umetnički pokreti

Alternative Film/Video 2017: Subversion / Subverzija

Alternative Film/Video 2018: Collectivism / Kolektivizam

Alternative Film/Video 2019: Great Acceleration / Veliko ubrzanje

Alternative Film/Video 2020: Covid19 edition: No specific theme

AFV tim

Doplgenger umetnički duo

Doplgenger umetnički duo (Isidora Ilić i Boško Prostran) su glavni kustosi i selektori takmičarskog programa AFV. Doplgenger se bavi odnosom između umetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i načina njihove recepcije. Radovi su im prikazani na festivalima i u institucijama poput Bijenala savremene umetnosti Talin, Nacionalne galerije Makedonije, Likovnog salona Celje, Moskovskog muzeja savremene umetnosti (MMOMA), Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Umetnički muzej Bon, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Centar Pompidu, Međunarodni filmski festival Roterdam, Međunarodni filmski festival u Sijetlu, Biro Stedelijk muzeja u Amsterdamu, itd. Dobitnici su Politikine nagrade za najbolju izložbu u Srbiji 2015. godine. Uredili su publikaciju „Amateri za film” (2017), a od 2018. godine deluju kao kustosi i selektori festivala Alternative film/video u Beogradu.

© photo: Uroš Miloradović

doplgenger

Greg de Kjur

Greg de Kjur mlađi je nezavisni kustos, pisac i prevodilac. Živi i radi u Beogradu. Selektor je programa Jug-jugoistok i osnivač i organizator Alternative Istraživačkog foruma.

*photo by Ephraim Asili

greg de kjur

DKSG

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2021 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival