Jug-Jugoistok

„Jug-jugoistok“ je revijalni program koji predstavlja nove filmske i video radove od juga do istoka Evrope. Zemlje koje se nalaze na ovom području naizmenično su klasifikovane kao balkanske i mediteranske, kao kapitalističke i socijalističke, kao i evropske i neevropske. Oni dele zajedničke istorijske i kulturne veze koje se kreću u više pravaca. Takođe im je zajednički niži profil u međunarodnoj kulturi kinematografske umetnosti koji dolazi zbog nedostatka interesa i brige od strane dominantnih institucija i kustosa u zapadnoj Evropi i Severnoj Americi. Ovaj program kao takav predstavlja intervenciju. To je strategija za stvaranje produktivnih transnacionalnih veza i takođe metoda za mapiranje nove koncepcije Evrope za novu generaciju.

„Jug-jugoistok“ predstavlja radove namenjene bioskopima, galerijima, onlajn i drugim interdisciplinarnim izložbenim prostorima. Umetnici uključeni u selekciju bave se praksama koje brišu granice i osporavaju konvencije savremene vizuelne kulture. 2020. godine ovaj program će prvi put biti predstavljen kao zaseban deo međunarodnog takmičarskog programa festivala.

Greg de Cuir Jr
Selektor

Selekcija:

Ja sam tu, Alina Manolache, Rumunija, 2020, 15 min.

I am hereFilm počinje kao pokušaj da se mapira niz pejzaža koji su publici poznati i čudni, vidici iz sveta koji naizgled spava, kao što se i događa usred globalne krize. Snimljeni mehaničkim okom namenskih kamera, ovi pogledi se isprva pojavljuju kao distopijske vizije sveta, predviđajući sumornu postljudsku budućnost.

Događaji za zaboraviti, Marko Tadić, Hrvatska, 2020, 6 min

events meant to be forgottenSnimljen na 16mm filmu, vizuelni izraz ovog filma je ukorenjen u arhivskim materijalima i zasnovan na pesmi Hansa Magnusa Encensbergera. Govori o zaboravljenim ljudima, njihovim životima i njihovim delima. Ova dva arhivska snimka pronađena su na buvljaku u Zagrebu. Jedan potiče od poznatog arhitekte a drugi od poznatog kompozitora. Film razmišlja o toj pojavi, kao i o nestajanju i zaboravu ljudi.

Kentaur, Siddharth Govindan i Kanykei Orozoeva, Mađarska, 2021, 8 min

centaurU doba antropocena, hiljadugodišnji odnos je sada dostigao stanje kontakta. Šta se dešava kada kultura koja ne praktikuje jahanje dođe u kontakt sa ljudima koji su srođeni sa konjima? Kentaur posmatra misteriozne figure koje se naziru u mraku, poznate po buđenju pre prvog svetla.

Junak, George Stamenov, Bugarska/Ujedinjeno Kraljevstvo, 2018, 8 min

junakRad prikazuje niz „nepotrebnih uspomena” iz rediteljevog detinjstva. Reminiscencije, nevezane za neki značajan događaj, nepotrebno pohranjene u njegovoj glavi. Svi kadrovi u filmu su apstraktni prikazi rediteljevih ličnih „nepotrebnih uspomena“.

Daleko od očiju / izvan vidokruga (odjava), Jelena Perišić, Srbija, 2021, 2 min

i bhfad as amharcVideo-rad za autorsku pesmu “I Bhfad as Amharc/Out of Sight (Outro)”, koja se nalazi na EP-ju “Seanchroí/Old Heart”. I pesma i video-rad bave se temom komunikacije, odn. nedostatka iste, i teškoćama pri mentalnom/emotivnom i fizičkom udaljavanju od zbivanja, stvari ili osoba koji nam uzrokuju negativna osećanja. Da li naše nastojanje da se što više udaljimo od njih zapravo izaziva kontraefekat?

Upad, Matevž Jerman & Niko Novak, Slovenija, 2021, 11 min

upadU gimnaziji Gian Rinaldo Carli u Kopru, u Sloveniji, čuva se jedna od najstarijih zbirki životinjskih vrsta u formaldehidu. Zbirka datura iz druge polovine 19. veka. Film Intruzija dokumentuje životinje iz zbirke kabineta za prirodne nauke Oreste Gerosa koje se čuvaju u staklenim teglama.

Dragi dnevniče, Anja Banješević i Marija Šumarac, Srbija, 2021, 6 min

dear diaryVideo sastavljen od 7 audio-vizuelnih delova koji predstavljaju snimke prve nedelje 2021. godine u formi dnevnika. Ovim projektom želeli smo da istražimo teme izolacije, usamljenosti, osećanja, komunikacije i povezivanja sa našim unutrašnjim i spoljašnjim svetom.

Pakovanje i raspakivanje Hrista, Zoran Saveski, Srbija, 2021, 11 min

christoFilm prikazuje deo priprema za projekat L’Arc de Triomphe, Wrapped, koji se može smatrati poslednjim delom bugarsko-američkog umetnika Hrista. Film je osvrt na umetničku viziju i razigranu prirodu njegovog dela.

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2021 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival